Uvjeti korištenja

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ovo je osobni blog. Sve informacije, stajališta ili mišljenja koje se nalaze na njemu su isključivo informativnog karaktera, a temelje se na mojem dosadašnjem znanju i iskustvu. Sve napisano na ovom blogu su moja osobna mišljenja i nemaju nikakve veze s organizacijama, institucijama ili kompanijama s kojima bih mogla biti profesionalno povezana.

Također, naglašavam kako nisam profesionalka kada su u pitanju fotografija, kuhanje, kreiranje recepata i pisanje tekstova. Sav sadržaj na ovom blogu nastaje isključivo iz strasti i ljubavi prema navedenom.

Komentari

Komentari i mišljenja čitatelja u potpunosti su dobrodošli. Ipak, kao autorica bloga imam pravo moderirati komentare i brisati iste, ukoliko  je riječ o komentarima koji se mogu smatrati spamom, poticanju govora mržnje i nasilja ili komentarima koji su na bilo koji način potencijalno uvredljivi za pojedinca ili skupinu ljudi.

Tekstovi i fotografije

Sav sadržaj na ovoj web stranici, uključujući sve tekstove i fotografije, moje je vlasništvo. Navedeni sadržaj ZABRANJENO je preuzimati, kopirati ili na bilo koji drugi način koristiti bez moje prethodne suglasnosti. Svi recepti na ovom blogu su autorski, osim ako i kada je drugačije navedeno.

Molim vas da mi se za sva pitanja i dodatne informacije obratite putem kontakt obrasca ili na e-mail adresu: [email protected]